Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział Wrocławski
The Polish Tourists and Country Lovers's Society - Wroclaw Division
Polnische Gesellschaft fur Touristik and Heimatkunde - Breslauer Section
Association Polonaise pour la Tourisme et la Decouverte du Pays - Section de Wroclaw

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział Wrocławski

Oddział odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK
Odznaką honorową Ministerstwa Sportu i Turystyki
"Za zasługi dla Turystyki" 

PTTK jest największą i najstarszą polską organizacją turystyczną. Powstało w roku 1950 z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (założonego w 1873 r.) oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (założonego w 1906 r.). Zrzesza blisko 150.000 członków zgrupowanych w ponad 400 oddziałach na terenie całego kraju. Blisko połowę członków Towarzystwo stanowi młodzież.

Biuro Turystyczne Oddziału Wrocławskiego PTTK proponuje

Biuro Turystyczne proponuje wszystkim zainteresowanym szereg ciekawych wycieczek z przewodnikiem. Propozycje prezentujemy tutaj: Biuro proponuje.

Prowadzimy sprzedaż biletów tanich linii lotniczych z Katowic, Krakowa, Warszawy i Wrocławia do wielu miast Europy. Wykaz połączeń objętych sprzedażą biletów prezentujemy w TABELI POŁĄCZEŃ.

 Andrzej Rumiński
5.12.1938 - 12.04.2017

     Odszedł od nas serdeczny Kolega, zamiłowany turysta-krajoznawca, doskonały kompan licznych wypraw turystycznych.
     Urodził się w Wilnie. W 1944 r. trafia z matką do ówczesnego Breslau (Wrocław) wywiezioną na roboty przymusowe. Potem Rothenburg (Czerwieńsk n. Odrą) i Hamburg. Po rocznym pobycie w alianckim obozie repatriacyjnym w Siegen w 1946 r. wraz z matką osiedlają się we Wrocławiu. Tu kończy Szkołę Podstawową i Technikum, podejmując następnie pracę jako laborant w Politechnice/Uniwersytecie Wrocławskim. Pracuje tu 21 lat. Kolejne 25 lat pracuje w energetyce dolnośląskiej.
     Od młodości pasjonował się turystyką: pieszą, motorową, żeglarską. Od 1961 r. w kadrze programowej PTTK, m.in. z żoną Joanną - z zawodu nauczycielką - jako opiekun/przewodnik ną wycieczkach z dziećmi specjalnej troski z Domów Dziecka oraz Polskiego Związku Głuchych. W latach 1977-1980 pełni funkcję Prezesa Koła Przewodników "Rzepiór", wyróżniony odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki", odznaką "Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia", "Złotą Honorową Odznaką PTTK", Odznaką "Honorową " Za Zasługi dla Turystyki", Dolnośląską Odznaką Honorową PTTK. Zasłużony Przewodnik PTTK oraz Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa. Przez wiele lat członek Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK. W latach 2006-2014 Sekretarz miesięcznika "Na Szlaku", od 2016 r. Redaktor Naczelny.
     Autor szeregu wystaw krajoznawczych, propagator historii Polski, a szczególnie Legionów Polskich, autor licznych publikacji krajoznawczych.
     Zachowajmy Andrzeja na długo w swojej pamięci!

  Zarząd Oddziału13.04
2017

Biuro Programowe Oddziału Wrocławskiego PTTK Zaprasza

24.03
2017

Wrocławski Klub Piechurów proponuje

02.02
2017

Koło Przewodników Miejskich zaprasza

06.12
2012

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków PTTK

Teraz możesz bezpiecznie podróżować, ponieważ masz ochronę przez cały czas. Jeśli jesteś członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i posiadasz ważną legitymację członkowską PTTK, to jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową AXA TUiR S.A. od następstw nieszczęśliwych wypadków przez 24 h na dobę na terytorium całego świata.