Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział Wrocławski
The Polish Tourists and Country Lovers's Society - Wroclaw Division
Polnische Gesellschaft fur Touristik and Heimatkunde - Breslauer Section
Association Polonaise pour la Tourisme et la Decouverte du Pays - Section de Wroclaw

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział Wrocławski

Oddział odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK
Odznaką honorową Ministerstwa Sportu i Turystyki
"Za zasługi dla Turystyki"

Kurs przewodnika miejskiego PTTK po Wrocławiu

Proponujemy Kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK, miejskich po Wrocławiu.


Informujemy

firma

  organizuje

Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą prowadzone w piątki w godzinach popołudniowych oraz soboty i niedziele w godzinach przedpołudniowych, od listopada 2016 r. do lipca 2017 r. i zostaną zakończone egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTTK. Ukończony kurs oraz zdany pozytywnie egzamin (teoretyczny i praktyczny), będą upoważniać do uzyskania Licencji przewodnika miejskiego PTTK po Wrocławiu, sygnowanej przez Zarząd Główny PTTK. Deregulacja - deregulacją, ale trudnego choć wdzięcznego zawodu przewodnika miejskiego po Wrocławiu ktoś musi nauczyć!
Gwarantujemy: 170 godz. lekcyjnych zajęć teoretycznych oraz 135 godz. ćwiczeń praktycznych w terenie (wycieczki piesze, autokarowe, kolejowe, wizytacje obiektów).

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum średnie,
  • dobra prezencja i umiejętność poprawnego wysławiania się,
  • doświadczenie turystyczne,
  • dobry stan zdrowia,
  • wskazana znajomość języka obcego.

Odpłatność za Kurs wynosi 1950 zł od osoby. Przewidujemy możliwość opłaty ratalnej. Opłata obejmuje: wszystkie zajęcia teoretyczne, wizytacje i ćwiczenia praktyczne: wycieczki piesze i autokarowe, z wyjątkiem biletów PKP, bilety wstępu do obiektów, ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu, opiekę instruktorów przewodnictwa. Nie przewidujemy innych kosztów z wyjątkiem przyszłych opłat egzaminacyjnych.

Zapisy prowadzi Biuro Programowe Oddziału Wrocławskiego PTTK, Rynek-Ratusz 11/12, IIIp., pok. 2, tel. 713430344 w godzinach 9.00-16.00 lub e-mailem: biuro@pttk.wroclaw.pl. Przy zapisach będziemy wdzięczni za informację o dotychczasowej działalności w turystyce. Przed rozpoczęciem Kursu zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne (w czwartek, 20 października 2016 r. od godz. 17.15 do 18.15 oraz wtorek, 25 października od godz. 16.00 do 17.30) w Klubie Turysty PTTK (IV p.). Lista zakwalifikowanych kandydatów zostanie wywieszona 26 padziernika 2016 r. w godzinach popołudniowych na tablicy ogłoszeń Oddziału (parter) oraz będzie dostępna w Biurze Programowym Oddzialu (III p.).


Organizatorzy