Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział Wrocławski
The Polish Tourists and Country Lovers's Society - Wroclaw Division
Polnische Gesellschaft fur Touristik and Heimatkunde - Breslauer Section
Association Polonaise pour la Tourisme et la Decouverte du Pays - Section de Wroclaw

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział Wrocławski

Oddział odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK
Odznaką honorową Ministerstwa Sportu i Turystyki
"Za zasługi dla Turystyki"

56 Ogólnopolski Zlot Sudeckich Przodowników TG


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Delegatura Sudecka KTG ZG

oraz

Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego

 

zapraszają serdecznie

zainteresowanych Przodowników TG

 

BlachaPTG

na

 

LVI OGÓLNOPOLSKI ZLOT

SUDECKICH PRZODOWNIKÓW

TURYSTYKI GÓRSKIEJ

 

Zlot odbędzie się w dniach 13 – 15 października 2017 r.
w schronisku PTTK „Na Stogu Izerskim”.

 

W programie m.in.

atrakcyjne wędrówkiszlakami Gór Izerskich,  ciekawe prelekcje dot. regionu, dyskusje nt. aktualnych problemów turystyki górskiej w Sudetach.

 

Zgłoszenia wyłącznie pisemne i uwiarygodnione wpisowym w wys. 170,- zł od osoby przyjmuje Oddział Wrocławski PTTK, Rynel-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, bezpośrednio w Biurze Programowym Oddziału lub pocztą – tradycyjną lub elektroniczną, na formularzach, które można pobrać [format PDF] klikając na odsyłaczu: „KARTA zgłoszenia”. Formularz Karty zgłoszenia po zapisaniu w dowolnym folderze komputera można wypełnić komputerowo. Wpisowe należy wpłacać  w kasie Oddziału Wrocławskiego PTTK lub na konto Oddziału w Banku Zachodnim WBK S.A. 1 O/Wrocław, nr 19 1090 2398 0000 0006 0827 5667 z dopiskiem: „56 Zlot PTG”.  W zgłoszeniu prosimy podać podstawowe dane personalne niezbędne do zameldowania w schronisku oraz numer legitymacji przodownika TG.

 

                                                                                                                                                             Organizatorzy

 

SZCZEGÓŁY

 

Organizatorzy: Delegatura Sudecka KTG ZG PTTK oraz
Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK
.
Termin Zlotu: 13 – 15 października 2017 r. 
Lokalizacja: schronisko PTTK „Na Stogu Izerskim”.
Warunki noclegowe: pokoje zbiorowe, także z łóżkami piętrowymi (łóżka górne rezerwujemydla młodzieży <50 lat J).
Koszt wpisowego: 170 zł.
Liczba uczestników: max. 60 osób (łącznie z gośćmi zaproszonymi).
Forma zgłoszenia: Wyłącznie na Kartach zgłoszenia (do edycji/druku polecamy Acrobat Reader).
Zamknięcie zgłoszeń: 25 września 2017 r.
Dalsze szczegóły: przy potwierdzeniach przyjęcia na Zlot.

 

Program Zlotu

13.10.2017 r.
1. Wycieczka piesza. Przewiduje się dojście piesze do schroniska PTTK „Na Stogu Izerskim” jedną z 3 niżej wymienionychy. tras:
  A. Z Przełęczy Szklarskiej przez Cichą Równię, Polanę Izerską i Przełęcz Łącznik. Trasa dość wymagająca, ok. 24 km. Dojazd do Przełęczy Szklarskiej pociągiem ze Szklarskiej Poręby.
  B. Z Rozdroża Izerskiego przez Sępią Górę i Świeradów Zdrój. Trasa krótsza, ok. 11 km. Dojazd do Rozdroża Izerskiego, w zależności od liczby zgłoszeń:
    a) przy kilku osobach bezpłatnym mikrobusem od dworca PKP w Szklarskiej Poręby Górnej,
    b) przy większej liczbie zgłoszeń środkiem lokomocji zapewnionym przez organizatora.
  C. Trasą własną – prosimy określić orientacyjny przebieg trasy. Dojazd we własnym zakresie.
  Przy trasach A i B przewiduje się obsługę przewodnicką.
2. 17.00 Recepcja uczestników.
3. 18.00 Obiadokolacja.
4. 19.00 Otwarcie Zlotu.
 
14.10.2017 r.
1.  8.00 Śniadanie.
2.  9.30 Wycieczka piesza na trasie: Stóg Izerski (1106 m n.p.m.) – Przełęcz Łącznik (1066 m n.p.m.) – Smrk (1124 m n.p.m.) – Przełęcz Łącznik –Hala Izerska (szlakiem żółtym) – Polana Izerska – Przełęcz Łącznik (Drogą Telefoniczną wokół szczytu) – schronisko.
3. 16.00 Obiadokolacja.
4. 18.30 Spotkanie szkoleniowo-integracyjne..
 
15.10.2017 r.
1.  8.00 Śniadanie.
2.  9.30 Zejście do Świeradowa Zdr..
3. 10.30 Wycieczka z przewodnikiem po uzdrowisku.
4.  12.00 Wycieczka autokarowa. W zależności od możliwości czasowych i pogody chcemy odwiedzić: Mirsk, zamek Świecie, zamek Czocha, Leśną, Lubań, Gryfów Śl., Lubomierz. Alternatywnie po Lubaniu: Nowogrodziec, pałac Kliczków, Bolesławiec i Lwówek Śląski.
5.  18.00 Rozwiązanie Zlotu w Jeleniej Górze.

 

Inne świadczenia dla uczestników Zlotu
1. Wydawnictwo zlotowe z artykułami związanymi z Górami i Pogórzem Izerskim.
2. Pamiątkowy znaczek.
3. Troskliwa opieka organizatorów.

 

Uwagi
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń uwiarygodnionych opłata wpisowego.
Uczestnicy decydujący się na trasę własną proszeni są - dla własnego bezpieczeństwa - o podanie jej spodziewanego przebiegu (minimum punkt startu).
Organizatorzy zapewniają: wspólne posiłki, tj.: 2 obiadokolacje i 2 śniadania, ubezpieczenie NW (niezależnie od standardowego ubezpieczenia członków PTTK).
W trakcie Zlotu będzie działać Komisja Egzaminacyjna ds. Przodowników TG.
Importowany i zapisany w dowolnym folderze formularz Karty zgłoszenia można po otwarciu wypełnić komputerowo i jako plik załącznika wysłać na adres: biuro@pttk.wroclaw.pl. Wymagany podpis osoby zgłaszającej zastepuje wówczas adres skrzynki poczty elektronicznej nadawcy. Kartę zgłoszenia można też po wydrukowaniu wypełnić ręcznie i przesłać pocztą tradycyjna na adres:
Oddział Wrocławski PTTK
Biuro Programowe
Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław