Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział Wrocławski
The Polish Tourists and Country Lovers's Society - Wroclaw Division
Polnische Gesellschaft fur Touristik and Heimatkunde - Breslauer Section
Association Polonaise pour la Tourisme et la Decouverte du Pays - Section de Wroclaw

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział Wrocławski

Oddział odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK
Odznaką honorową Ministerstwa Sportu i Turystyki
"Za zasługi dla Turystyki"

Kurs przewodnika miejskiego PTTK po Wrocławiu


Informujemy

firma

  organizuje

 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą prowadzone w piątki w godzinach popołudniowych oraz soboty i niedziele w godzinach przedpołudniowych, od listopada 2017 do końca lipca 2018 r. i zostaną zakończone egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTTK. Ukończony kurs oraz zdane pozytywnie egzaminy: teoretyczny i praktyczny, będą upoważniać do uzyskania Licencji przewodnika miejskiego PTTK po Wrocławiu, sygnowanej przez Zarząd Główny PTTK. Gwarantujemy: 170 godz. lekcyjnych zajęć teoretycznych (geografia, historia, w tym historia miasta, architektura, historia sztuki, pierwsza pomoc itp.), 135 godz. wizytacji w interesujących obiektach Wrocławia, w tym 15 dni ćwiczeń praktycznych w terenie otwartym.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat,

  • wykształcenie minimum średnie,

  • dobra prezencja i umiejętność poprawnego wysławiania się,

  • doświadczenie turystyczne,

  • dobry stan zdrowia,

  • wskazana znajomość języka obcego.

Odpłatność za Kurs wynosi 1.950 zł od osoby. Przewidujemy możliwość opłaty ratalnej. Opłata obejmuje: wszystkie zajęcia teoretyczne, wizytacje i ćwiczenia praktyczne: wycieczki piesze i autokarowe, z wyjątkiem biletów PKP, bilety wstępu do obiektów, ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu, opiekę instruktorów przewodnictwa. Nie przewidujemy innych kosztów z wyjątkiem przyszłych opłat egzaminacyjnych.

Zapisy (prosimy o pobranie formularza zgłoszenia: Wniosek 2017.doc) prowadzi Biuro Programowe Oddziału Wrocławskiego PTTK, Rynek-Ratusz 11/12, IIIp., pok. 2, tel. 713430344 w godzinach 9.00-16.00 lub e-mailem: biuro@pttk.wroclaw.pl. .

 Przy zapisach będziemy wdzięczni za informację o dotychczasowej działalności w turystyce. Przed rozpoczęciem Kursu zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w dniach: 24 października 2017 r., (wtorek) w godz. 16.15 – 17.15 i 26 października 2017 r., (czwartek) w godz. 17.15 – 18.15 w Oddziale na IV p., w Klubie Turysty.

 

Organizatorzy