Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział Wrocławski
The Polish Tourists and Country Lovers's Society - Wroclaw Division
Polnische Gesellschaft fur Touristik and Heimatkunde - Breslauer Section
Association Polonaise pour la Tourisme et la Decouverte du Pays - Section de Wroclaw

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział Wrocławski

Oddział odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK
Odznaką honorową Ministerstwa Sportu i Turystyki
"Za zasługi dla Turystyki"

KOMUNIKAT - Przerwa w pracy Oddziału


'

 

UWAGA!

 

W ślad za apelem Ministra Zdrowia o maksymalne ograniczenie wszelkich kontaktów i spotkań - zwłaszcza osób starszych - w związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem, Oddział Wrocławski PTTK zawiesza działalność do odwołania. W sprawach nagłych prosimy o kontakt elektroniczny na nasz adres pocztowy: biuro@pttk.wroclaw.pl

Informujemy jednocześnie, że członkowie Oddziału Wrocławskiego PTTK, którzy zapomnieli opłacić bieżącą składkę członkowską (termin upłynął 31 grudnia 2019 r.), w celu zapewnienia ciągłości ubezpieczenia NNW w firmie ERGO HESTIA S.A. gwarantowanego przez PTTK, a także  kontynuacji członkostwa zwyczajnego w PTTK, powinni opłacić tę składkę do 31 marca 2020 r. patrz Zarządzenie Sekretarza Generalnego PTTK nr 3/2019 z 24.10.2019 r.) Podczas zawieszonej działalności Oddziału odpowiednią opłatę można zrealizować przelewem bankowym na konto:

Santander Bank Polska S.A., nr 19 1090 2398 0000 0006 0827 5667,
a w celu przyklejenia znaczka na legitymacji należy zgłosić się do Biura Programowego Oddziału w terminie późniejszym.
Dokonując przelewu prosimy o podanie: imienia i nazwiska, numeru legitymacji PTTK, rodzaju opłacenej składki.
W roku 2020 wysokości składek są następujące:

  • składka normalna – 65,0 zł
  • składka ulgowa (emeryci, renciści, osoby bez zatrudnienia) – 40,0 zł
  • składka młodzieżowa (uczniowie i studenci w wieku do 26 lat) – 30,0 zł

Na życzenie może być wystawiona Faktura, którą przy wpłatach gotówkowych zastępuje paragon z kasy fiskalnej.