Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział Wrocławski
The Polish Tourists and Country Lovers's Society - Wroclaw Division
Polnische Gesellschaft fur Touristik and Heimatkunde - Breslauer Section
Association Polonaise pour la Tourisme et la Decouverte du Pays - Section de Wroclaw

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział Wrocławski

Oddział odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK
Odznaką honorową Ministerstwa Sportu i Turystyki
"Za zasługi dla Turystyki"

Znakowanie szlaków turystycznych


 

Prace na szlakach turystycznych

 

            Wycofanie się przed laty (lub nawet rozwiązanie) niektórych jednostek PTTK ze znakowania pieszych szlaków turystycznych na terenie Dolnego Śląska pozostawiło praktycznie „bezpańską” sporą część szlaków pieszych, głównie w północnych powiatach województwa. Oznakowanie tych szlaków szybko zaczęło ulegać degradacji, a szlaki przestały spełniać swoją funkcję. Trzeba było temu  zaradzić i wyzwanie takie podjął nasz Oddział PTTK. Obecnie utrzymujemy w całkiem niezłym stanie oznakowania przeszło 1200-kilometrową sieć szlaków na terenie powiatów: wołowskiego, średzkiego, trzebnickiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego i wrocławskiego oraz w południowej części powiatu górowskiego.

W wymienionych powyżej powiatach wszystkie prace znakarskie finansowane  są z budżetu  Województwa Dolnośląskiego, pozyskiwanych w drodze konkursów ogłaszanych przez ten Urząd. Spora część zadań wykonywana jest również społecznie, przy zaangażowaniu wolontariatu naszego Oddziału PTTK.

Szlaki nizinne to w zdecydowanej większości szlaki długodystansowe, długości nawet kilkudziesięciu kilometrów. Niemal wszystkie są ponumerowane, zgodnie z ogólnopolską Kartoteką szlaków, a końcowa litera alfabetu łacińskiego w numerze informuje o kolorze (uwaga: z powodu braku „ż” w alfabecie łacińskim kolor żółty wyznacza litera „y”; jednocześnie „s” to kolor czarny.). 

Oddzielnym skupiskiem szlaków, zaliczanych do szlaków górskich, jest Masyw Ślęży. Tu możemy się pochwalić, że od początku lat 50. XX w. szlakami opiekuje się nasza Komisja Turystyki Górskiej, a stan ich oznakowania można zaliczyć do wręcz wzorcowych. Koszty prac pokrywa Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Przy szlakach górskich obowiązuje inny sposób numeracji, różny od szlaków nizinnych. Litera wskazuje grupę łańcuch górski, dwie następne cyfry to pasmo górskie w obrębie łańcucha górskiego, wreszcie dwie cyfry ostatnie to numer szlaku w paśmie z jednoczesnym wskazaniem koloru: 1 – 20 szlaki czerwone, 21 – 40 niebieskie itd., zgodnie z hierarchią kolorów: „c”, „n”, „z”, „y.” i „ s”. I uwaga. Wbrew powtarzanym często twierdzeniom, że kolor szlaku świadczy o jego trudności, trzeba takim twierdzeniom zaprzeczyć. Przykładem niech będzie ślęzański szlak czarny – najłatwiejszy ze szlaków w Masywie Ślęży.

 

Plany roku 2021 zakładały: rewitalizację i uporządkowanie formalne sporej części pieszych szlaków turystycznych  w powiatach: wołowskim, średzkim, oławskim, i wrocławskim (Zadanie 1) oraz milickim i oleśnickim (Zadanie 2), a także prace znakarskie w Masywie Ślęży, wyznaczone wieloletnim planem odnawiania szlaków. Pod pojęciem „uporządkowanie formalne” rozumiemy m.in. współudział w tworzeniu ogólnopolskiej Bazy Elektronicznej Szlaków Turystycznych, która w przyszłości będzie udostępniona ogółowi turystów. 

 

Miło nam zakomunikować, że założone  na rok 2021 plany znakarskie zostały wykonane w całości. Nie budzi też zastrzeżeń jakość wykonanych prac. Wykaz odnowionych szlaków przedstawiamy poniżej.

 

Szlaki piesze nizinne:

 

     Szlak niebieski DS-282-n „Archeologiczny”, odcinek” Grabowno Wielkie - Konradów (35,4 km), z dodatkową korektą przebiegu szlaku nieopodal Twardogóry, powiat milicki.

     Szlak żółty, nr DS-6111-y, „Dookoła Wrocławia”, odcinek: Wrocław, os. Widawa – Pawłowice, ul. Starodębowa  (7,6 km), powiat wrocławski.

     Szlaki zielony nr DS-281-z,  odcinek:  Lubiąż klasztor -   dawna stacja kolejowa – most na Odrze (1,8 km)  powiat wołowski.

     Szlak czerwony, bez numeru, rewitalizacja całego szlaku: Rozdroże Pod  Diabelską Górą - Rezerwat „Zabór” - Brzeg Dolny rondo (10,6 km), powiat średzki.

     Szlak czerwony nr DS-283-c, rewitalizacja całego szlaku: Jelcz Laskowice PKP - Oława PKP (28,7 km ), powiat oławski.

 

Dodatkowo na trenie powiatu wrocławskiego w mieście Sobótka (Sobótka centrum, Sobótka Górka i Sobótka Zachodnia) wymieniono wszystkie drogowskazy  i tablice informacyjne z siecią szlaków. Działanie to wydaje się szczególnie „na czasie” z uwagi na zapowiadane przez PKP odtworzenie linii kolejowej: Wrocław – Sobótka – Świdnica. Dziś wiemy, że ponowne uruchomienie tej linii nastąpi prawdopodobnie w marcu 2022 r.

 

Szlaki piesze górskie:

 

Szlak czerwony, nr S20.01 Sobótka PKP – Plac Wolności – Ślęża (6,4 km).

Szlak żółty, nr S20.66 Sobótka PKP – Przełęcz pod Wieżycą – Wieżyca – Ślęża (7,2 km).

 

Dodatkowo w Masywie Ślęży także wymieniono wszystkie drogowskazy i tablice informacyjne sieci szlaków (Przełęcz pod Wieżycą, Ślęża, Przełęcz Tąpała, Przełęcz Słupicka). Utworzono także nowe stanowiska drogowskazów: przy przystanku PKS Sulistrowiczki Zapora oraz na Przełęczy Dębowej – ta już w Wzgórzach Krzyżowych na granicy naszego obszaru znakowania.

 

Życzymy przyjemnych wędrówek naszymi szlakami.