Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział Wrocławski
The Polish Tourists and Country Lovers's Society - Wroclaw Division
Polnische Gesellschaft fur Touristik and Heimatkunde - Breslauer Section
Association Polonaise pour la Tourisme et la Decouverte du Pays - Section de Wroclaw

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział Wrocławski

Oddział odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK
Odznaką honorową Ministerstwa Sportu i Turystyki
"Za zasługi dla Turystyki"

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków PTTK

Teraz możesz bezpiecznie podróżować, ponieważ masz ochronę przez cały czas. Jeśli jesteś członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i posiadasz ważną legitymację członkowską PTTK, to jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową ERGO HESTIA. od następstw nieszczęśliwych wypadków przez 24 h na dobę na terytorium całego świata.


Ubezpieczenie obejmuje:

 • śmierć Ubezpieczonego w NNW - do wysokości 12.500 PLN.
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w NNW - do wysokości 23.000 PLN
 • pierwszorazowe wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego - do wysokości 10.000 PLN
 • zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych w NNW na podstawie
 • oryginałów rachunków bądź faktur - do wysokości 3.000 PLN
 • zwrot kosztów operacji kosmetycznych w NNW na podstawie oryginałów rachunków bądź faktur - do wysokości 3.000 PLN
 • zwrot kosztów ratownictwa na podstawie oryginałów rachunków bądź faktur - do wysokości 4.800 .

Co zrobić w przypadku nieszczęśliwego wypadku?

 • Niezwłocznie zgłoś się do lekarza i zastosuj do jego zaleceń.
 • WAŻNE! Zachowaj wszystkie rachunki i faktury. Tylko na tej podstawie AXA zwróci poniesione koszty.
 • W ciągu 90 dni zgłoś szkodę do AXA poprzez e-mail: ubezpieczenia@axa.pl lub prześlij dokumenty na adres AXA Polska, ul. Chłodna 51, 00-878 Warszawa.
 • Więcej na temat ubezpieczeń dla członków PTTK znajdziesz na stronie: www.pttk.pl/ubezpieczenia.