Koło Środowiskowe nr 8 Oddziału Wrocławskiego PTTK

Informacje ogólne:

Koło zostało założone w dniu 22.XI.1968 roku i skupia w większości przewodników miejskich, a także sympatyków turystyki zrzeszonych w Oddziale Wrocławskim PTTK. Obecnie liczy 138 członków z opłaconymi składkami PTTK (stan na 10.12.2014 r.).

Od 1968 roku wieloletnią przewodniczącą koła była niezwykle zasłużona dla środowiska przewodnickiego pani Wanda Tomaszewska (1908-2004).

Koło współpracuje z Kołem Przewodników Miejskich.

 

Dotychczasowi prezesi Koła:

- Wanda Tomaszewska

- Janina Bednarska (2004-2009)

- Małgorzata Balcerak-Taracha (2009-

 

Od ostatniego Walnego Zebrania  w 2012 roku w skład Zarządu Koła wchodzą:

przewodniczący Małgorzata Balcerak-Taracha

wiceprzewodniczący Anna Załucha

skarbnik Anna Krawczyk

sekretarz Włodzimierz Dąbrowski

członek zarządu Danuta Szafarewicz

 

Komisja Rewizyjna:

Janina Bednarska, Maria Karkosch, Krystyna Bilińska

 

 

 

Plan pracy na 2014 rok

 

 

 

Termin

Nazwa imprezy

Miejsce/teren

Organizator

Typ imprezy

1.

29.01.2014

Maroko

Klub Turysty PTTK-

Janina Bednarska

ogólnodostępna

2.

12.02. 2014

 

Śladami niderlandzkimi po Wrocławiu

Klub Turysty PTTK

 

Monika Trznadel

ogólnodostępna

3.

5.03. 2014

Chopin we Wrocławiu

Klub Muzyki i Literatury

– prelekcja i koncert

Urszula Miecznikowska

dla członków Koła nr 8 oraz członków KPM

4.

13.04.2014

Pracze Odrzańskie- zwiedzanie

Teren osiedla Pracze Odrz.

Damian Kanclerski

ogólnodostępna

5.

28.05.2014

 

Oczyszczalnia ścieków Janówek-wycieczka

 

Wrocław, Janówek

 

 

M. Balcerak-Taracha

Grzegorz Szustak

dla członków Koła nr 8 oraz członków KPM

 

6.

24 06. 2014

Noc Kościołów

Wrocław

Danuta Szafarewicz

ogólnodostępna

7.

26 07.2014

Anka Ślężanka

Sobótka

Anna Załucha

ogólnodostępna

8.

24 09.2014

Kościół św. Augustyna

 

Kościół św. Augustyna –ul. Sudecka

Anna Krawczyk

 

ogólnodostępna

 

9.

29 10.2014

Edmund Bojanowski

Klub Turysty PTTK

 

Urszula Miecznikowska

dla członków Koła nr 8 oraz członków KPM

10.

26 11.2014

Kaniony w USA

Klub Turysty PTTK

 

Janusz Szot

pierwszeństwo udziału dla członków Koła nr 8 oraz członków KPM

11.

 

11 12 2014

 

Zebranie podsumowujące

Restauracja „Polskie smaki” w budynku NOT-u, ul. Piłsudskiego 74

Małgorzata Balcerak-Taracha

dla członków Koła nr 8

 

 

 

Sprawozdanie z działalności w 2014 roku

Spotkanie opłatkowe (11.01.2014):

spotkaliśmy się  w Muzeum Archidiecezjalnym na Spotkaniu Opłatkowym. Gościliśmy w nim na zaproszenie księdza prof. Józefa Patera, duszpasterza środowiska przewodnickiego.

 

 

 

O związkach Wrocławia z Niderlandami (19.03.2014)

- opowiadała kol. Monika Trznadel. Temat był tak obszerny, że trzeba było podzielić go na dwa terminy.

Druga część wykładu odbyła się w ramach szkolenia  w Kole Przewodników Miejskich.

 

 

 

Wyprawa na Pracze Odrzańskie (13.04.2014):

W Niedzielę Palmową kol. Damian Kanclerski oprowadził ok. 30 osobową grupę po ciekawych miejscach tego osiedla. Uczestnicy wyprawy zwiedzili m. in. kościół p.w. św. Anny, osiedle dla osób chorych na gruźlicę, kampus IET .

 

1     

 

 

Noce Kościołów w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 18 – 25 czerwca:

 

W tym roku, w 26 miastach na Dolnym Śląsku, odbyło się: 39 koncertów, 18 wykładów, 16 paneli dyskusyjnych, 14 spotkań z pokazami multimedialnymi i 4 wystawy specjalne.
W ramach „Nocy Kościołów” udostępnione do zwiedzania zostały na codzień niedostępne miejsca. Po obiektach tych oprowadzali przewodnicy, członkowie naszego Koła:

·       klasztor Sióstr Notre Dame - relikt pozostałości romańskiej i gotyckiej rezydencji Piastów Wrocławskich (oprowadzali: Piotr Kofluk, Renata Kokosza, Danuta Szafarewicz, Małgorzata Balcerak-Taracha),

·       kościół św. Idziego – najstarsza świątynia na terenie Dolnego Śląska (oprowadzali Anna Bednarska, Barbara Kopydłowska, Urszula Miecznikowska)

·       Katedra św. Wincentego diecezji wrocławski-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego oraz kaplica Hochberga przy pl. Nankiera we Wrocławiu (oprowadzali: Anita Ignasiak, Damian Kanclerski, Andrzej Kofluk, Renata Kokosza)

 

Dodatkowo w kościołach NMP Pocieszenia w Oławie i św. Andrzeja Apostoła na Stabłowicach kol. Andrzej Kofluk przeprowadził prelekcje z pokazem multimedialnym „pielgrzymkowo pieszo przez Europę – 3 tysiące kilometrów w 3 miesiące”

 

 

 

Zwiedzamy oczyszczalnię ścieków na Janówku (28.05.2014):

To peryferyjnie położone miejsce jest bardzo mało znane, a przecież pełni tak ważną rolę w życiu miasta. Wśród członków naszego Koła jest były pracownik tego zakładu kol. Grzegorz Szustak. To on, wspólnie z pracownikiem obsługi pokazał uczestnikom proces oczyszczania ścieków.

 

 

 

Historia i opis kościoła św. Augustyna (24.09.2014):

Dzięki kol. Ani Krawczyk mogliśmy dokładnie zapoznać się z tym ciekawym kościołem. Nie leży na szlaku typowych wycieczek po mieście, lecz w pełni zasługuje na zainteresowanie się nim, jako obiektem historycznym.

 

 

Plan pracy Koła na 2015 rok

 

l.p.

Termin

Nazwa imprezy

Miejsce/teren

Organizator

Typ imprezy

 

1.

23.01.2015

Kowalstwo artystyczne –jak powstają obiekty małej architektury

Pracownia Rysz. Mazura Wrocław, ul. Rolna

Małgorzata Balcerak-Taracha

dla członków Koła nr 8

2.

4.02. 2015

„80 mln - jak to było naprawdę” spotkanie z Józefem Piniorem

Klub Turysty PTTK

Andrzej Kofluk

dla członków Koła nr 8 oraz członków KPM

3.

.03. 2015

Niewybuchy i niewypały-zagrożenia. Co znajdujemy w ziemi we Wrocławiu 70 lat po wojnie.

Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych ul. Obornicka

Danuta Szafarewicz

 

(Impreza niezrealizowana)

dla członków Koła nr 8 oraz członków KPM

4.

30.04.2015

Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Wałbrzych-wycieczka

Iwona Stec

dla członków Koła nr 8 oraz członków KPM

22.04.2015

Wrocławskie dzieciństwo Dietricha Bonhoeffera.

Klub Turysty PTTK

Anna Oryńska

5.

17.05.2015

Szynobusem do Trzebnicy

Trzebnica

Włodzimierz Dąbrowski

ogólnodostępna

6.

19-21.06.2015

Noc Kościołów

Wrocław,

Danuta Szafarewicz,

ogólnodostępna

 

 

Dolny Śląsk

Andrzej Kofluk

 

 

Kornowie

Klub Turysty PTTK

Maryla Gołaszewska

dla członków Koła nr 8 oraz członków KPM

7.

lipiec 2015

Anka Ślężanka

Sobótka

Anna Załucha

ogólnodostępna

8.

09.2015

Kościół N.M.P.-podziemia

Kościół N.M.P. we Wrocławiu

Andrzej Kofluk

ogólnodostępna

9.

 

Najstarsze dzieje Wrocławia na podstawie kronik i aktów lokacyjnych (X - XIIw.) oraz kwestia jego nazewnictwa

Klub Turysty PTTK-godz.17.00

Edmund Całus

dla członków Koła nr 8 oraz członków KPM

10.2015

 

10.

11.2015

Albania

Klub Turysty PTTK

Janina Bednarska

pierwszeństwo udziału dla członków Koła nr 8 oraz członków KPM

 

godz.17.00

 

 

11.

12.2015

Zebranie podsumowujące działalność w 2015 roku

 

Małgorzata Balcerak-Taracha

dla członków Koła nr 8