Koło Środowiskowe nr 8 Oddziału Wrocławskiego PTTK

Informacje ogólne:

            Koło zostało założone w dniu 22.XI.1968 roku i działa w środowisku przewodników miejskich zrzeszonych w Oddziale Wrocławskim PTTK. Obecnie liczy 65 członków z opłaconymi składkami PTTK (stan na 5.01.2009 r.). Działalność koła ma na celu rozszerzenie działalności Koła Przewodników Miejskich w zakresie szkolenia i turystyki krajowej. Zgodnie z regulaminem każdy przewodnik PTTK powinien być jednocześnie członkiem tej organizacji. Większość przewodników z Koła Przewodników Miejskich  zapisała się do Koło nr 8.

            Od 1968 roku wieloletnią przewodniczącą koła była pani Wanda Tomaszewska. Prowadzona była aktywna działalność szkoleniowa i krajoznawcza. Cały czas trwała współpraca z Kołem Przewodników Miejskich. W 2003 roku nasze koło w znaczący sposób dofinansowało odchody jubileuszu Koła Przewodników Miejskich. Od 15.XI.2004 roku do 17.XI.2008 roku przewodniczącą koła była koleżanka Janina Bednarska. Były wówczas prowadzone cykliczne wycieczki „ Na granicy Wrocławia” oraz dofinansowywane były takie imprezy jak rozpoczęcie i zakończenie sezonu przewodnickiego, Ogólnopolska Pielgrzymka do Częstochowy oraz wyjazdy szkoleniowe.

 

17.XII.2008 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zostały wybrane nowe władze Koła oraz delegaci na Zjazd Oddziału.

 

Zarząd:

            przewodniczący Małgorzata Balcerak-Taracha

            wiceprzewodniczący Andrzej Kofluk

            skarbnik Anna Krawczyk

            sekretarz Anna Załucha

            członek zarządu Michał Kwoka

 

Komisja Rewizyjna:

            Krystyna Bilińska

            Janina Bednarska

            Maria Karkosch

 

Delegaci na 25 Zjazd Oddziału Wrocławskiego PTTK:

            Barbara Kopydłowska

            Andrzej Kofluk

            Anna Oryńska

            Iwona Stec

 

            W preliminarzu przewidzieliśmy kontynuowanie dofinansowania dla naszych członków do takich imprez jak rozpoczęcie i zakończenie sezonu przewodnickiego oraz Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników do Częstochowy. Nadal planujemy dofinansowywanie wyjazdów szkoleniowych.

 

 

Wydarzenia:

Spotkanie opłatkowe:

 

            10.01.2009 roku spotkaliśmy się  w Muzeum Archidiecezjalnym na Spotkaniu Opłatkowym. Gościliśmy w nim na zaproszenie księdza prof. Józefa Patera naszego duszpasterza.

 

Rocznica Powstania Styczniowego:

 

           18 stycznia 2009 r. współorganizowaliśmy  obchody rocznicy Powstania Styczniowego 1863 roku.

Program uroczystości był następujący:

godz. 10.00 – Msza św. – kościół Opieki św. Józefa – Wrocław ul. Ołbińska 1

godz. 10.50 – „Wrocław w Powstaniu Styczniowym” – prelekcja kol. Andrzeja Kofluka

godz. 11.30 – przemarsz z kościoła OO. Karmelitów Bosych do gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Jedności Narodowej; ul. Drobnera; Most Uniwersytecki;
pl. Uniwersytecki)

godz. 12.30 – uroczystości pod tablicą poświęconą studentom Uniwersytetu Wrocławskiego poległym w Powstaniu Styczniowym – złożenie kwiatów.

 

 

Powstanie_styczniowe1.JPG      Powstanie_styczniowe2.JPG

 

Przemarsz uczestników uroczystości ulicami miasta

 

 

Powstanie_styczniowe3.JPG

 

Poczet sztandarowy  Oddziału Wrocławskiego PTTK

- chorąży Jerzy Domowicz, koleżanki  - Iwona Stec i Anna Krawczyk

 

 

Powstanie_styczniowe4.JPG

 

Członkowie Koła przy tablicy poświęconej pamięci powstańców styczniowych.

 

 

 

Jubileusz:

 

           9.02.2009 roku nasza koleżanka Janina Noworyta obchodziła 91 urodziny. Od początku istnienia Koła nr 8 Oddziału Wrocławskiego PTTK do 17 grudnia 2008 roku pełniła funkcję skarbnika.  Była również aktywnie zaangażowana w wiele innych przedsięwzięć np. w utrzymywanie więzi z seniorami naszego koła.

 

Jubileusz.JPG

 

Nasza Jubilatka w siedzibie Oddziału Wrocławskiego PTTK