ODDZIAŁ WROCŁAWSKI PTTK,  Rynek-Ratusz 11/12,  50-106 Wrocław, tel. 713430344, fax 713436746, biuro@pttk.wroclaw.pl

   

 NASZE 60-LECIE

W dinach od 4 do 6 października 2013 r. wspólnie z Kolem Przewodników Miejskich obchodziliśmy 60-lecie powstania obu kół przewodnickich naszego Oddziału. O historii kół piszemy niżej w krótkiej informacji "Z życia Klubu".
Główne uroczystości miały miejsce w Sali Wielkiej Ratusza, przy udziale znamienitych gości reprezentujących władze duchowne i świeckie Wrocławia, przedstawicieli ważnych instytucji i urzędów, placówek kultury oraz licznie przybyłych delegacji kół przewodnickich z całej Polski. Uroczystościom towarzyszyły: Sesja naukowa i otwarcie wystawy historycznej "Przedmieście Odrzańskie", organizowane przez Muzeum Miejskie. Dwa dni kolejne przeznaczono na wycieczki dla gości naszego 60-lecia po Wrocławiu i Dolnym Śląsku.Uroczystość w Ratuszu. Fot. B. Mikułowski.


W trakcie uroczystośi nasze Koleżanki i nasi Koledzy odznaczeni zostali wysokimi odznaczeniami:

Odznaką Honorową Ministerstwa Sportu i Tu-rystyki "Za Zasługi dla Turystyki"

Alina Dopart

Medalem "Za Zasługi dla Dolnego Śląska"
- w stopniu złotym

Krystyna Bilińska i Tomasz Lesiów

- w stopniu srebrnym

Grzegorz Bednarski, Edmund Całus i Andrzej Kajoch

Złotą Honorową Odznaką PTTK

Alina Dopart i Janusz Fuksa

Zobacz także: Informacja na stronach Oddziału


Z ŻYCIA KLUBU

Nieco historii

Powstanie Klubu sięga roku 1953, kiedy to w powojennym Wrocławiu, nasz Oddział PTTK zorganizował pierwszy kurs przewodnicki - miejski i sudecki. Skutkiem było powstanie Koła Przewodników Miejskich i Sudeckich, które po wielu reorganizacjach, podziałach i ponownych łączeniach, podzieliło się na dobre wyłaniając m.in. Koło Przewodników Terenowych. Od lat 90. minionego wieku występujemy jednak pod nazwą Klub Przewodników Dolnośląskich i Sudeckich, podkreślając w ten sposób nasze zainteresowania przewodnickie, a zarazem formę organizacyjną umożliwającą uczest- nictwo we wszelkich działaniach także prze- wodników z innych oddziałów.
Klub liczy obecnie 39 członków - przewodni- ków legitymujących się uprawnieniami pań- stwowymi przewodnika sudeckiego i prze- wodnika terenowego, a także osób, które głównie ze względu na wiek nie zweryfikowały uprawnień nadanych przez PTTK.Góry Stołowe - przed burzą. Fot. K.C.

Władze Klubu

7 marca 2009 r. Walne Zebranie Klubu wyłoniło Władze na kadencję lat 2009-2012. W skład nowego Zarządu weszli Koleżanki i Koledzy:

     Tomasz Lesiów - Prezes Klubu
     Alina Dopart - v-ce ds Szkoleniowych
     Edmund Całus - v-ce ds Organizacyjnych
     Grzegorz Bednarski - Skarbnik
     Janina Bednarska - członek

Komisję Rewizyjną tworzą:

     Krystyna Bilińska - Prezes KR
     Justyna Bizunowicz
     Janusz FuksaKrkonosze - Srebrny Upłaz. Fot. K.C.


3 marca 2009 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze Klubu, na którym podsumowano 2-letnią działalność Zarządu. Zarówno strona merytoryczna działalności jak i gospodarka finansowa Klubu zostały przyjęte bez zastrzeżen, czego efektem było udzielenie absolutorium Zarządowi, a także ponowny wybór wszystkich członków na kadencję następną.


SAMORZĄD PRZEWODNICKI?

Od dłuższego czasu w naszym środowisku przewodnikim trwa dyskusja nt. Regionalnego Samorządu Przewodnickiego. Strukturę taką powołał Zarząd Główny PTTK na szczeblu centralnym, stwarzając jednocześnie możliwość przekształcenia się regionalnych zrzeszeń kół i klubów przewodnickich w samorządy regionalne. W roku 2012 możliwośc tworzenia struktur samorządowych została także wpisana do znowelizowanego Stautu PTTK. Nowy Statut w § 8 stwierdza m.in., że PTTK realizując określone statutem cele i zadania "prowadzi działalność przewodnicką, umożliwia przewod- nikom - członkom PTTK tworzenie struktur samorządowych w ramach PTTK, których regulaminy zatwierdza Zarząd Główny PTTK" (art. 10). W środowisku dolnośląskim wyłonił się zatem problem czy przekształcić dotychczasową Federację Przewodników PTTK, zrzeszającą przewodników z województwa dolnośląskiego i opolskiego w strukturę samorządową czy nie. Chwilowo, mimo dużej presji ze strony Samorządu centralnego, a także chyba samozwańczego rozszerzenia nazwy Federacji o dopisek "Samorząd Przewodników", nikt nie potrafi wyraźnie określić czemu taka zamiana miałaby służyć i jakie z tego płynęłyby korzyści. Ale dyskusja trwa ;-) Wydaje się, że oczekiwania dotyczą większej niezależności decyzyjnej i finansowej od Zarządu Głównego PTTK. Trudno jednak założyć, że takie w gruncie rzeczy separatystyczne ciągoty znajdą pozytywne odzwierciedlenie w uchwałach ZG PTTK, zatwierdzających regulaminy samo- rządów.
 


Pogórze Kaczawskie - Ostrzyca Proboszczowicka.
Fot. K.C.


 
KALENDARZ IMPREZ
DOLNOŚLĄSKIEJ FEDERACJI PRZEWODNIKÓW PTTK
W ROKU 2013

23.02

IX Światowy Dzień Przewodni-ków. Organizator: DFP oraz Klub "Rzepiór".
Miejsce spotkania: Wrocław


Wrocław - Nowy Stadion Miejski - EURO 2012

24.02

Trzebnica - spacer po mieście i okolicach. Organizator: Klub "Rzepiór".

1-2.03

XXIX Pielgrzymka na Jasną Górę. Organizator: KP ZG PTTK - Samo- rząd Przewodników.
Miejsce spotkania: Częstochowa.

6-10.03

Kurs Instruktorów Przewodnictwa. Organizator: KP ZG PTTK - Samo- rząd Przewodników.
Miejsce spotkania: Sanok.

10.03

X Przewodnickie topienie "Marzan- ny". Organizator: Koło w Legnicy.

15-17.03

Szkolenie zimowe w KPN. Organi- zator: DFP. Miejsce spotkania: Świeradów Zdrój.

23.03

IX Powitanie Wiosny. Organiza-tor: Koło w Wałbrzychu.

6.04

Spotkanie primaaprilisowe w Ryczynie, pow. oławski. Organizator: Koło w Brzegu.

14.04

Początek sezonu turystycznego. Organizator: DFP.
Miejsce spotkania: Bardo Śląskie.

20.04

Ząbkowice i Bobolice. Organizator: Koło w Ząbkowicach.

31.05-2.06

Jubileusz 200-lecia przyznania państwowych uprawnień prze- wodnickich F. Pablowi. Organiza- tor: DFP i PNGS.
Miejsce spotkania: Karłów.

9.06

XIII Międzygórski Rajd Marianny, Góry Opawskie. Organizator: Koło w Międzygórzu

19.05

Święto Przewodników i Go-prowców na Śnieżce. Organi-zator: Koło w Jeleniej Górze.
 


Śnieżka '2010 - Prezydent RP Bronisław Komorowski w gronie przewodników i goprowców.
Fot. A. Mateusiak, PTTK "Sudety Zachodnie".


28-30.06.

Szkolenie letnie w KPN. Organi- zator: DFP.
Miejsce spotkania: Jagniątków.:

5-10.07

Szlakami Piastów, cz. VII - Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska. Organi-zator: Koło "Rzepiór".

1-7.08

Szlakiem dynastrii orańskiej, Ho- landia i Niemcy. Organizator: Koło "Rzepiór".

25.08-1.09

XXXI Ogólnopolski Górski Rajd Przewodnikó "Huculszczyzna".. Organizator: Koło Przewodninków w Rzeszowie.

7.09

Park Nauki i Techniki "Explorapark" w Wałbrzychu - Osuwiska w Górach Kamieninych. Organizator: Koło w Wałbrzychu.

13-15.09

Szkolenie w PNGS. Organizator: DFP.
Miejsce spotkania: Kudowa Zdrój.

14.09

Armia Radziecka z nami od dziecka – 20 rocznica opuszczenia Legni- cy przez wojska radzieckie. Orga- nizator: Koło w Legnicy.

28.09

Milicz i okolice. Organizator: Koło "Rzepiór".

4-6.10.07

LX-lecie Koła Przewodników Miej- skich Oddziału Wrocławskiego. Organizator: KPM Wrocław.

12.09

IX Spotkania Opolskie - Szlak Pow- stań Śląskich. Organizator: Koło w Opolu.

13.10

LX-lecie Klubu Przewodników Dol- nośląskich i Sudeckich Oddziału Wrocławskiego. Organizator: KPDiS Wrocław.

18-20.10

. Organizator: Koło w Opolu.

18-20.10

Zlot instruktorów przewodnictwa, Góry Sowie. Organizator: KP ZG PTTK - Samorząd Przewodników.

20.10

Zakończenie sezonu turystycz- nego, Świdnica. Organizator: Koło w Świdnicy.

26-28.10

XXIV Krzeszowska Biesiada Przewodników. Organizator: Koło w Kamiennej Górze.

8.12

LXV-lecie Koła Przewodników Sudeckich w Kłodzku.. Orga- nizator: Koło w Kłodzku.


A PO DEREGULACJI ...

Oj nie udał się nam były Minister Sprawiedliwości, nie udał. Doktrynerstwo, buta, arogancja i nade wszystko chęć postawienia na swoim doprowadziły do deregulacji zawodu przewodnika miejskiego, terenowego oraz pilota wycieczek. Zresztą, o jego umiejętnościach niech świadczy także paraliż jaki zafundował sporej części polskiego sądownictwa. Ale trudno też zrozumieć motywacje Sejmu RP, który przedłożony przez Ministra projekt uchwalił, oddając dziesiątki miejsc pracy osobom bez kwalifikacji i przewodnikom z zagranicy. Teraz, zwłaszcza ci ostatni, będą mogli bez przeszkód opowiadać np. "swoją historię" o Ziemiach Zachodnich i Północnych, snuć opowieści "o wypędzonych" i uwłaczające godności Polaków brednie o polskości Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu. Ale fakt jest faktem i zanim ktoś na szczytach władzy otrzeźwieje minie zapewne sporo czasu. Dlatego nie ma co wracać do bzdurnych i szkodliwych decyzji - "róbmy swoje", jak śpiewał Wojciech Młynarski.
Jak wiemy pierwsze próby organizacji przewodnictwa w Polsce jeszcze w roku 1875 podjęło Galicyjskie - po I Wojnie Światowej - Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (rok zał. 1873). Podobną drogą poszło też Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (rok zał. 1906), a oba te Towarzystwa to przecież nasi prekursorzy. Możemy zatem śmiało czerpać z tych tradycji i zamiast oglądać się na zawodowe licencje państwowe, nadawać w PTTK licencje własne przewodnikom miejskim, terenowym i pilotom wycieczek. Tą drogą poszedł już Oddział Krakowski PTTK. Także w naszym Oddziale trwają mocno zaawansowane prace nad stworzeniem systemu kształcenia, nadawania i weryfikowania uprawnień przewodnikom i pilotom wycieczek. Odpowiedni projekt uchwały Zarządu Oddziału jest już po tzw. pierwszym czytaniu.
A jak to się ma do ustawy deregulacyjnej? Otóż te zawody przecież nie zginęły. Przybędzie tylko, jak wspomniano na wstępie, trochę konkurentów. Przed sporym dylematem stanie jednak wiele polskich biur podróży, ale z pewnością i biur zagranicznych. Niech zatem i konkurencja stanie w szranki, a zwyciężą lepsze kwalifikacje i jakoś usług przewodnickich!

 
BARDZO WAŻNE !

Od 1 kwietnia 2012 roku, wszyscy członkowie PTTK z ważną legitymację członkowską (z opłaconą składką), są ubezpieczeni od następstw niesz-częśliwych wypadków (NNW) przez 24 godziny w całej Europie w ramach umowy zawartej centralnie przez ZG PTTK z firmą ubezpieczeniową AXA TUiR SA. Bliżej o ubezpieczeniu na stronie Oddziału w pozycji "Aktualności: Ubezpieczenia od następstw nieszczę-śliwych wypadków członków PTTK." Karkonosze - Wodospad Kammieńczyka. Fot. K.C.


PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
w działalności przewodnickiej

Podstawowe akty prawne publikujemy w for-macie PDF (konieczne zainstalowanie programu Adobe Reader)

  Kodeks przewodnicki  
  Ustawa o usługach turystycznych  
  Rozporządzenie R.M. z 6.05.1997 ...  
  Rozporządzenie Min. Gosp. z 17.01.2006 ...  
  Zarządzenie nr 18/1997 Min. Eduk. Nar. ...  

Nowa organizacja ruchu turystycz- nego w Karkonoskim Parku Narodowym.

  Zarządzenie nr 2/2012 Dyrektora KPN   

CENNIK USŁUG
PRZEWODNICKICH

Naszym klientom proponujemy ceny ryczał- towe, zgodnie z cennikiem obowiązującym w Oddziale Wrocławskim PTTK, stosownie do liczby przepracowanych dniówek przewod- nickich (do 10 godz., wycieczki górskie-piesze, wycieczki autokarowe po Dolnym Śląsku):

  oprowadzanie w języku polskim 480,-
  oprowadzanie w języku obcym550,-Góry Izerskie - Zima. Fot. K.C.

 
 ZEBRANIA POWAKACYJNE

Pierwsze zebranie szkoleniowe po przerwie wakacyjnej 2013 r. odbędzie się 28 października o godz. 17.00. W programie także wspomnienia 60-letniej działalności Koła.

Obecność obowiązkowa!


 II OGÓLNOPOLSKI ZLOT INSTRUKTORÓW PRZEWODNICTWA

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dniach od 18 do 20 października 2013 r. Krajowy Samorząd Przewodników PTTK, przy współudziale Dolnośląskiego i Opolskiego Samorządu Przewodników oraz Koła Przewodników Terenowych i Sudeckich przy Oddziale PTTK w Ząbkowicach Śląskich, organizują "II Ogólnopolski Zlot Instruktorów Przewodnictwa". Zlot odbywa się w ramach ogólnopolskiej kampanii „Akademia przewodnicka” związanej z obchodami Roku Przewodników Turystycznych. Ma być imprezą integracyjno-szkoleniową, podczas której nastąpi wymiana doświadczeń. Całość będzie połączona z wykładami i ćwiczeniami w terenie na temat roli parków krajobrazowych w poznawaniu dziedzictwa przyrodniczego i historycznego regionu.
W związku z niedalekim wejściem w życie ustawy deregulacyjnej można się spodziewać, że na Zlocie zostaną omówione również stosowne działania i inicjatywy Krajowego Samorządu Przewodnickiego.
Miejscem Zlotu będzie Ośrodek Wypoczynkowy "Rzeczka" zlokalizowany we wsi o tej samej nazwie w Górach Sowich. Zapisy przyjmuje Koło Przewodników Terenowych i Sudeckich przy Oddziale PTTK w Ząbkowicach Śl., pl. Jana Pawła II 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel./fax 74 815 17 70. Koszt udziału: 250 zł.
Polecamy Zlot wszystkim przewodnikom PTTK: górskim, miejskim i terenowym, nie tylko Instruktorom Przewodnictwa.Nasze Koleżanki: Ola i Ania - Wzgórza Kiełczyńskie.
Fot. K.C.


DOCENIAJĄ NAS

Z satysfakcją możemy poinformować, że za długoletnią działalność społeczną w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa, już wcześniej bo przed uroczystościami naszego 60-lecia, zostałi odznaczeni członkowie naszego Klubu:

Aleksandra Uchman - Srebrnym Krzyżem Zasługi

Jalanta Furyk - Odznaką Ministerstwa Sportu i Turystyki - "Za Zasługi dla Turystyki"

a także:

Złotą Honorową Odznaką PTTK:

Grzegorz Bednarski i Edmund Całus,

Srebrną Honorową Odznaką PTTK:

Janina Bednarska i Anna Rotko.


Serdecznie gratulujemy!

 


  Admin

Wrocław, 10 października 2013 r.