NIECO HISTORII KTN

Pionierskie czasy 

Klub Turystyki Narciarskiej "Psie Pole" działa w strukturach oddziału wrocławskiego PTTK od jesieni 1991 roku, zawiązało go grono entuzjastów nart śladowych i biegowych działającego wcześniej w ramach oddziału dzielnicowego Wrocław Psie Pole rozwiązanego w 1992 roku.

Przygoda ze "śladówkami" zaczęła się w początkach lat siedemdziesiątych w środowisku turystów górskich w kole PTTK przy Wrocławskiej Stoczni Rzecznej zlokalizowanej w dzielnicy wrocławskiej Psie Pole.

Nieliczna grupka, której trzon stanowili: inicjator całego przedsięwzięcia śladowego Michał Krok, Marek Dziedzina, Jan Górecki, Zofia i Jerzy Zarębscy. Na nowo zakupionych do stoczniowej wypożyczalni kompletach narciarskiego sprzetu śladowego, korzystając z dojazdów autokarowychpopularnymi wówczas "ekspresów narciarskich" dla zjazdowców do Szklarskiej Poręby lub Zieleńca, stawiała pierwsze kroki na nowym sprzęcie. 
Rychło rozrosło sie grono zwolenników tej formy turystyki. Reaktywowano wówczas Komisję Turystyki Narciarskiej przy o/dzielnicowym  Wrocław Psie Pole. Zaczęto organizować długie wyprawy narciarskie a to w Beskidy, Tatry, czeskie Sudety, niemieckie Rudawy, Las Turyński a nawet w ukraińskie Bieszczady i Czarnohorę.
Rozrastało się grono stałych sympatyków i uczestników wycieczek, a to Jolanta i Wacław Święchowie, Zygmunt Marcinkiewicz, Grażyna i Elżbieta Berendt, Konrad Ostańkowicz, Regina Marczyk, Zofa Pecold, Krystyna Solarska, Tadeusz Felisiak i wielu innych.

Znaczną rolę w popularyzacji rekreacji biegowej na nartach odegrało zorganizowanie pierwszego, masowego, otwartego biegu narciarskiego przez niestrudzonego promotora tej dyscypliny sportowej, Juliana Gozdowskiego. W roku 1976 w I biegu Piastów na dystansie 15 km wystartowała grupa z Psiego Pola i od tej pory regularnie w nim uczestniczy.

W ślad za Biegiem Piastów poszło uczestnictwo w innych biegach krajowych (Bieg Gwarków, Jaćwingów) a później w zagranicznych: Jizerska Padesatka, Bieg Wazów, Bila Stopa, Ludwig Koenig Lauf i wiele innych. To domena klubowych wyczynowców: Jan Jagielski, Jerzy Sobol. Kazimierz Dura.

W roku 1983 zainicjowano w ramach Komisji Turystyki Narciarskiej O/Dzielnicowego Psie Pole organizację rajdu na nartach śladowych w Górach Sowich. Zgromadził wówczas ponad 30 uczestników, nawet z dalszych miejscowości (Warszawa, Opole).
Ta frekwencja zaowocowała pomysłem organizacji corocznej podobnej imprezy na skalę ogólnokrajową w różnych pasmach Sudetów. W ten sposób zainicjowano organizację Ogólnopolskiech Sudeckich Rajdów Narciarskich, które przeciętnie gromadzą ok. 50 uczestników każdego roku. 

Licznie uczestniczyli nasi klubowicze w innych zagranicznych, ogólnokrajowych i lokalnych imprezach a to: Międzynarodowe Zloty Zimowe Turystów
CST-KST-PTTK, Wędrówki Północy, Zimowe Rajdy po Jurze i wiele innych.


Klub przetrwał...

W tragicznym dla historii Towarzystwa roku 1992 został zlikwidowany Oddział Dzielnicowy Psie Pole. Ale grono turystów narciarskich nie złożyło broni, grupa 15 założycieli powołała nową komórkę - Klub Turystyki Narciarskiej, zgłaszając akces przynależności do oddziału wrocławskiego.
Dla podtrzymania tradycji lat poprzednich, osiągnięć na niwie narciarstwa śladowego oraz posiadanej renomy w różnych regionach kraju, przyjęto nazwę od miejsca swoich narodzin: "Psie Pole".