O KLUBIE KTN "PSIE POLE"


Misja Klubu

Misją Klubu jest integracja środowiska miłośników i sympatyków nart śladowych i biegowych oraz umożliwienie mu uprawiania tej dziedziny narciarstwa
przez organizację wycieczek i rajdów własnych jak również umożliwiania udziału w imprezach obcych, w tym także udział w popularnych biegach narciarskich.
W ramach organizowanych imprez - upowszechnienie idei krajoznawstwa, ochrony przyrody oraz zdobywania odznak turystycznych.
Aktualna oferta imprez proponowanych członkom oraz sympatykom klubu przedstawiana jest corocznie w kalendarzu imprez klubowych.

Klub prowadzi Referat Weryfikacyjny Narciarskich Odznak PTTK. Szczyci się również efektowną kroniką w postaci albumowej. 

Władze Klubu i członkowie

Klub został założony  w 1991 roku;  aktualnie w jego szeregach jest 46 członków z różnych regionów kraju,
w tym 15 członków zwyczajnych będących jednocześnie członkami Oddziału Wrocławskiego PTTK.
W ramach Klubu działa czworo  przodowników turystyki narciarskiej. 

Władze Klubu  na okres kolejnej kadencji  -   lata 2022 do 2026 -   stanowią:

Zarząd:
Julietta Janczewska       prezes
Grażyna Berendt           wiceprezes
Georgios Lagoritis        skarbnik   
Krystyna Solarska        sekretarz
Teresa Muciek-Dac      członek

Komisja rewizyjna: 
Ireneusz Sosna            prezes 
Irena Garczyńska        wiceprezes  
Barbara Wrzeszcz       sekretarz

Siedziba Klubu i kontakt

Klub mieści się w siedzibie Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław

W sezonie zimowym spotkania zgodnie z kalendarzem imprez
Kontakt:
Ola Uchman - oddział PTTK:  071 34-303-44