rejon  rajdu 2015

      
Proponowane przez nas  przejścia prowadzą po niezmiernie ciekawych, niewysokich lecz bardzo ostro zarysowanych msywach górskich, zbudowanych  ze zlepieńców, piaskowców jak również skał wulkanicznych.
Wszystkie zaplanowane trasy przebiegają na wysokości niewiele odbiegającej od 800 m n.p.m. Natomiast rzeżba terenu, a w szczególności bardzo strome zbocza i wcięte doliny, jak również tu i ówdzie odsłonięte skałki,  robią niemałe wrażenie na wędrowcach.  

      [Rozmiar: 47324 bajtów]   

Sokołowsko - nasza baza - jest położone w dolinie pomiędzy pasmami Lesistej i  Dzikowca  na zachodzie, a Górami Suchymi na wschodzie.
W 1855 r. we wsi zostało uruchomione pierwsze na świecie specjalistyczne sanatorium dla chorych na grużlicę, pierwowzór sanatorium w Davos. Pozostałością po niegdysiejszych kuracjuszach jest cerkiewka Św. Michała Archanioła ze współczesnymi ściennymi ikonami. Sokołowsko jest także znane z feastiwalu filmów Krzysztofa Kieślowskiego - w młodości mieszkańca tej wsi.

Na południowy zachód od Dzikowca, ponad Lubawką - w Podlesiu - wyrastają Góry Krucze  z wybitnym punktem widokowym -  Kruczym Kamieniem.
Liczne drogi, łagodnie wijące się  po zboczach,  tworzą piękną, znakowaną trasę narciarską. Kościół Św. Krzysztofa powiązany ściśle z braćmi z pobliskiego Krzeszowa stanowi  dodatkową atrakcję turystyczną, podobnie jak domki tkaczy w nieodległym Chełmsku Śląskim.

Kolejnym odosobnionym masywem, który zamierzamy spenetrować,  jest położony na północ od Witkowa Masyw Trójgarbu,  kryjący piękne skalne formy zlepieńców, a i ciekawy punkt odpoczynku pielgrzymów - u stóp Matki Boskiej z dzieciątkiem. 

Wałbrzych, Boguszów Gorce czy też Czarny Bór  - to miejsca znane z licznych kopalni - nie tylko węgla kamiennego. Dziś w tym rejonie czynne są jedynie kamieniołomy i "biedaszyby". Pozostałe ogromne hałdy ( częsciowo porosłe już brzozami ) i liczne wieże szybów - są  wykorzystywane do tworzenia nuzeum górnictwa.  Historię zarówno górnictwa  jak i wszelkiej innej ludzkiej działalności na tych terenach można poznać dzięki interesującej, opatrzonej w wiele ciekawych zdjęć, opowieści Stanisława Michalika o Wałbrzychu i okolicach ( zamieszczonej w całości w interecie),  a zatytułowanej "Wałbrzyskie Powaby".

 opracowano na podstawie materiałów z różnych ogólnie dostępnych stron internetowych