Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział Wrocławski
The Polish Tourists and Country Lovers's Society - Wroclaw Division
Polnische Gesellschaft fur Touristik and Heimatkunde - Breslauer Section
Association Polonaise pour la Tourisme et la Decouverte du Pays - Section de Wroclaw

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział Wrocławski

Oddział odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK
Odznaką honorową Ministerstwa Sportu i Turystyki
"Za zasługi dla Turystyki"

USŁUGI PRZEWODNICKIE


Wrocław jest jednym z dziesięciu ośrodków miejskich, w których wymagana jest licencjonowana obsługa przewodnicka grup turystycznych. Biuro Turystyczne przy Wrocławskim Oddziale PTTK dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą przewodnicką.

Cennik usług przewodnickich - obowiązuje do dnia 31.08.2019r.

Ceny brutto

  • Przewodnik po Wrocławiu do 5 godz. ryczałt | 350 zł
  • Przewodnik terenowy do 10 godz. ryczałt | 480 zł
  • Przewodnik po Wrocławiu w języku obcym do 5 godz. ryczałt | 480 zł
  • Przewodnik terenowy w języku obcym do 10 godz. ryczałt | 550 zł
  • Przewodnik po Berlinie, Dreźnie, Pradze | 550 zł
  • Pilotaż po Wrocławiu | 250 zł

 

 Cennik usług przewodnickich obowiązujący od dnia 1.09.2019r. Aby przejść do cennika kliknij tutaj